facebooktwittermail d

Solcellsägare får stöd för elinköp – oavsett hur mycket de producerar

Det stöd för höga elpriser som Svenska Kraftnät föreslår ska tillfalla kunder i södra halvan av Sverige kommer även att omfatta elförbrukare med egen produktion.