facebooktwittermail d

Solceller populärt bland lantbrukare

Viljan att investera i förnybar energi är stark bland lantbrukare och solceller är den populäraste tekniken. Det visar en undersökning som Landja Marknadsanalys gjort på uppdrag av LRF.

466 lantbruksföretagare svarade på enkäten om klimatpåverkan och energiinvesteringar som Landja Marknadsanalys skickade ut i höstas till 1000 lantbruk med över tio hektar åker.