facebooktwittermail d

Solceller: Allt du behöver veta innan du investerar

Viljan att investera i förnybar energi är stark bland svenska lantbrukare och solceller är den populäraste tekniken. Antalet solcellsanläggningar blir allt fler och många lantbruk planerar för solceller när nya byggnader uppförs på gården. Det ställer nya krav på hallarna som måste dimensioneras för den extra vikten. I den här temabilagan om solceller får du veta allt du behöver innan du gör investeringen.