facebooktwittermail

Paret som satsar stort på förnybar energi

För 30 år sedan installerade Ulf och Agneta Mannhard i Torpstöd, Grums, sina solfångare för att få varmvatten. Nu har de precis kört igång sitt hybridsystem för sol och vind. Möt paret som satsar på förnybar energi.

När vi träffas på gårdsplanen på deras lantbruksfastighet känns luften vårlik och nästan vindstilla. Ändå snurrar vindkraftverket med god fart och ger några kilowatt rätt in i huset. Ulf Mannhard är nöjd när han berättar om hur han har arbetat med anläggningen, men han har blivit tvungen att tänka nytt och göra egna lösningar flera gånger.

– Vårt system bygger på en kombination av vindkraft och solceller och kommer att ge ungefär 10 000 kilowattimmar (kWh) per år, berättar han. Vi gör i dagsläget av med cirka 12 000 kWh per år så vi kommer att kapa vårt elinköp drastiskt. Jag kontrollerar elmätaren varje gång jag går förbi, och känslan av att tillverka sin egen el är skön.

Enligt Ulf Mannhard är energieffekten mycket större om man kombinerar sol och vind. Då tillverkas el året om, även när det är som mörkast. Tanken är att sol och vind ska producera växelström, som vi har i elnätet, 80 till 90 procent av årets alla dagar.

Masten får bara vara 20 meter hög för att slippa tillstånd från Länsstyrelsen om du bor utanför tätort, berättar Ulf. Bor du inne i tätorten får masten vara 45 meter hög. Kommunerna har olika regler kring bygglov, men i Grums behöver man inget bygglov. Den enda regel som finns är att masten inte får stå så nära fastighetsgränsen att den kan trilla in på grannens mark. Ett tips Ulf ger är att också höra med grannen innan man sätter igång även om det är bygglovsfritt. Grannen kan ha en helt annan åsikt än du när det gäller vindsnurror, för de kan snurra på rätt bra en blåsig dag.

– Den börjar ladda vid 3 meter per sekund, säger han. Maxeffekten på 3500 Watt ligger vid en vind på 14 meter per sekund, och vid 16-17 sekundmeter sätter bromsen in. I och med att den är fembladig går den väldigt tyst. Det är bara vid några enstaka tillfällen som ljudet från snurran hörs.

Har sökt bidrag

Jag lyssnar där vi står på gårdsplanen och har bakgrundsljudet från vindkraftverken nere i Skåne i färskt minne. Men hur jag än koncentrerar mig och lyssnar hör jag – just ingenting.

– Masten var svår att få tag på och lite besvärlig att få på plats, fortsätter han. Men när vi väl hittade en stadig fackverksmast vinschade vi upp den med skogskärran. Vi hade också en traktor till som lyfte upp masten en bit för att underlätta första biten från marken. Själva fästet borrade vi ner i berget och fäste en ram som grannen hjälpte mig att svetsa. En vindsnurra kräver en 16-kvadratskabel. Och det får vara max 30 meter från toppen på vindsnurran till växelriktaren för att inte elförlusten ska bli för stor. Så det är lite att tänka på.

Ulf och Agneta har sökt bidrag för förnyelsebar energi på sin lantbruksverksamhet från Jordbruksverket vilket ger 40 procent tillbaka in i plånboken. Men bidragssystemet tar tid. Bidraget måste man söka innan man sätter spaden i marken eller borrar i berget.

– Ansökan måste vara skickad och godkänd innan du kan börja gräva och montera mast, säger Ulf, annars ryker bidragen. Onödigt krångligt kan man tycka. Men vet man om i vilken ordning saker ska göras är det inga problem.

Kvaliteten kan variera stort

Han uppmanar också alla som funderar på att satsa på förnybar energi att kontakta flera leverantörer och försäkra sig om att kvaliteten är den bästa. För det kan variera stort.

– Solceller kan man inte köpa billigt, säger Ulf bestämt. Vill man ha kvalitet måste man betala. Det finns kvalitetsnivåer på solcellerna. Det är något som leverantörerna sällan pratar om, och i vissa fall inte vet om. För att kunna utöka elproduktionen i framtiden har jag satsat på en växelriktare, för att göra om likströmmen till växelström, som är större än vårt behov i dag. Det kan ju bli aktuellt att utöka produktionen av el om det blir andra förutsättningar i framtiden.

Och förändrar sig gör det med all sannolikhet eftersom regeringens mål är att vi ska vara helt fossilfria år 2040 och bara 3 procent i Sverige har solkraft. Ännu färre har vindkraft och vi har bara sett början av denna utveckling som just rivstartat.

LÄS OCKSÅ: "Världsrekord för vindkraften"

LÄS OCKSÅ: Tröttnade på att kor svartmålas i klimatdebatten