facebooktwittermail

Skogsstyrelsen börjar kartlägga skador på äldre gran

Skador på äldre granskog behöver kartläggas bättre. Det tycker Skogsstyrelsen som drar i gång ett projekt för att öka kunskapen om kronhjortsskador på gran.

Bilder från kronhjortsskador i Västervik, Kalmar län.
Bilder från kronhjortsskador i Västervik, Kalmar län. FOTO: ALINA ÖSTERSTRÖM

Kronhjortars barkgnag på granskog kan bli mycket kostsamma. Men det saknas en vedertagen metod för att kartlägga skador på äldre granskog och ett sätt att mäta dem.