facebooktwittermail

Sökes: pedagogiska säljare

För att skogsnäringen ska få rätt tjänstemän i framtiden krävs flexiblare studier och att jägmästarna blir bättre på ledarskap och pedagogik.

STOCKHOLM ATL
Med minskande barnkullar och allt mindre befolkning på landsbygden finns en risk att skogsutbildningarna till skogs- och jägmästare får för få sökande, och att det kommer att bli brist på högutbildade skogstjänstemän.

- Man måste inte vara Einstein för att räkna ut att konkurrensen om studenterna blir stentuff. Men jag tycker att vi som ska rädda världen med nyttor ur skogen borde kunna hålla ett högt söktryck ändå, säger Tomas Lundmark, dekanus på Skogsfakulteten på SLU.

Trygga kompetensen


Vid en sammankomst på KSLA, Kungliga skogs- och lantbruksakademien, förra veckan diskuterades vad som måste göras för att trygga kompetensförsörjningen.

Sune Nilsson, personalchef på Mellanskog, konstaterade att 120 av de 160 skogstjänstemännen jobbar som inspektorer och med att "sälja" skogsbruk till medlemmarna.

Han efterlyser kurser i pedagogik för att inspektorerna ska kunna förklara för skogsägarna varför de ska satsa
på röjning och annan skogsvård.

- De ska skapa affärer, det är en säljarroll de kommer att få. Man ska vara en duktig pedagog och en duktig säljare för att skapa intresset för att få i gång skogsskötseln.

Ett föredöme


Linnéuniversitetet i Växjö framstår som ett föredöme när det gäller att få fler att studera skog. Deras kurser om hållbart familjeskogsbruk är mycket populära, och deras koncept som de kallar flexibelt lärande gör att fler än unga kan utbilda sig.

I och med att mycket av utbildningen bedrivs på distans kan studenterna bo hemma och studera vid sidan av sin vanliga verksamhet. Och i och med att studenterna har andra erfarenheter blir idéutbytet mellan studenterna större vilket kommer skogsnäringen till gagn.

- Jag inbillar mig att branschen vill ha personer som kan se nytt, som kan se nya möjligheter inför framtiden med tanke på att skogen kan användas till så mycket olika saker än bara fiber, säger Erika Olofsson, programansvarig Skog och Trä på Linnéuniversitetet. Torbjörn Esping