facebooktwittermail d

Södras sågverk saktar in

Hög inflation och stigande räntor gör att efterfrågan på trävaror försämras. Södra minskar därför produktionstakten i sina sågverk under resten av året.