facebooktwittermail

Södras rörelseresultat lyfte

Den onoterade skogskoncernen Södra redovisar ett högre rörelseresultat om 547 miljoner kronor för det första kvartalet 2021, ett märkbart lyft jämfört med motsvarande kvartal året innan på 227 miljoner kronor.

FOTO: SÖDRA

”Resultatet är en effekt av den stärkta prisbilden för Södras huvudprodukter massa och sågade trävaror”, skriver bolaget i rapporten.