facebooktwittermail d

Lettisk kritik mot Södra-köp

Lettiska bönder är kritiska till Södras köp av jordbruksmark från Bergvik skog.

– Affären har försatt våra medlemmar i ett osäkert läge, säger bondeledaren Maira Dzelzkaleja-Burmistre.

När Södra köper Bergvik Skogs tillgångar i Lettland följer även stora arealer jordbruksmark och övrig mark med.
När Södra köper Bergvik Skogs tillgångar i Lettland följer även stora arealer jordbruksmark och övrig mark med. FOTO: MOSPHOTOS

När Södra köper Bergvik Skogs tillgångar i Lettland för motsvarande 3,3 miljarder kronor följer inte bara 80 000 hektar skog med i köpet. Även stora arealer jordbruksmark och övrig mark följer med. Till ett värde av nästan en halv miljard kronor, enligt ATL:s beräkningar.