facebooktwittermail d

Södras massapris på rekordnivå

Med 1 380 dollar per ton är Södras massapris uppe på rekordnivåer. Och även om vinsten naggas av en stark svensk krona så tjänar Södra Cell nu mer pengar för varje månad.

FOTO: SÖDRA

Från och med 1 juni höjer Södra Cell priset på sin blekta barrsulfatmassa till 1 380 dollar per ton i Europa.

Är det en ny rekordnivå, Henrik Wettergren, marknads- och försäljningsansvarig på Södra Cell?

– Ja, det kan det nog vara, brutto i dollar. Men den svenska kronan har blivit allt starkare det senaste året, så netto i svenska kronor kan det nog ha förekommit högre pris.

Vad beror det höga priset på?

– Flera orsaker. Dels har det varit en generell råvarubrist det senaste halvåret eftersom leveranskedjorna tömdes på grund av osäkerheten i början på pandemin. De har sen inte hängt med när konsumtionen började stiga i höstas, samtidigt som det är brist på fraktkapacitet och långa leveranstider.

Mer för varje månad

Under sommaren i fjol var Södras massapris som lägst nere på 820 dollar. Det innebär att priset efter flera höjningar nu ökat med nästan 70 procent sedan dess. Samtidigt har dollarn under det senaste året sjunkit med 13 procent mot kronan. Och enligt Henrik Wettergren känner Södra sig ganska trygga med att få igenom den nya höjningen eftersom efterfrågan på massa nu är högre än utbudet.

– I fjol gick Södra Cell back under några månader men sen årsskiftet tjänar vi pengar, mer för varje månad, säger han.

Hur länge kan de höga priserna hålla i sig?

– Det är ju 10 000-kronorsfrågan. Med den volatila prisutveckling vi sett historiskt så skulle man säga att det troligen toppar nu. Men det är speciella tider med många stora stimulanspaket som bidrar till att konsumtionen kan öka efter vaccineringen. Vi förbereder för olika scenarios. Men vi kan i alla fall se att problemen med fraktkapaciteten kommer hålla i sig åtminstone året ut, och personligen tror jag att vi efter pandemin får se något av en glädjeyra som driver konsumtionen.

Massavedspriset har inte haft samma snabba utveckling, kan det vara dags att höja även det?

– Vi har redan höjt priset på massaved. Och vi försöker se det över en hel konjunkturcykel, inte att priserna ska följa varandra för varje månad, säger Henrik Wettergren.