facebooktwittermail

Start för fossilfria produkter med certifikat

Moskogen

I veckan gick Södras första leverans av certifierade fossilfria restprodukter från skog till industri. 

– Det vi gör nu är att testa systemet, när det sen fungerar kan vi skala upp och titta både utomlands och på andra segment än just restprodukterna, säger Henrik Brodin, Södra. 

Första leveransen från Södra till Kalmar Energi där den fossilfria transporten garanteras med certifikat.
Första leveransen från Södra till Kalmar Energi där den fossilfria transporten garanteras med certifikat. FOTO: MARTIN GUSTAFSSON

Kalmar Energi och kraftvärmeverket i Moskogen strax utanför Kalmar är första kunden ut för Södra Skogsägarna. Hit kommer nu fossilfria leveranser med restprodukter från avverkning och Södras såg- och massaindustrier.