facebooktwittermail

Resultatfall för Södra

Sämre priser och negativa valutaeffekter gav ett rejält resultattapp för Södra, som föreslår en vinstdelning motsvarande 80 procent av resultatet före skatt.

FOTO: SÖDRA

Trots ökade leveransvolymer minskade Södra omsättningen med 10 procent jämfört med föregående år till drygt 20 miljarder kronor 2020. Rörelseresultatet föll med 65 procent till 891 miljoner kronor.