facebooktwittermail d

Södrachefen utesluter inte fler nedläggningar

I dag presenterade Södra ytterligare en nedläggning inom affärsområde Wood. Marknadsutvecklingen avgör om det blir fler.

De svenska golvfabrikerna inom Södra Wood är mer moderna än golvfabriken Sunds i Danmark. Därför flyttas nu produktionen till Kallinge och Föllinge.

Golvfabriken Sunds i Danmark är relativt liten, men har varit viktig för Södra när det gäller närvaron på den danska marknaden, enligt Håkan Svensson som är chef för affärsområde Södra Wood.

En stängning av fabriken betyder dock inte att Södra nu lämnar den danska marknaden, men i fortsättningen kommer golven att skickas från Sverige.

Flaggade för förändringar

I slutet av september presenterades resultatet för andra tertialet i år, där Södra Wood hade en förlust på 20 miljoner kronor på grund av sjunkande trävarupriser och ökade timmerkostnader. Koncernchefen Lars Idermark flaggade då för strukturomvandlingar.

Därefter har Södra meddelat att sågverket i Hauerseter i Norge läggs ner samt att sågverket i Traryd, som sågat främst löv- men även barrtimmer, också stängs.

Blir det fler nedläggningar?

– Det är en svår fråga att svara på, det beror på hur väl marknaden utvecklas. Men det vet man aldrig, säger Håkan Svensson.

 

LÄS MER: Södra lägger ned fabrik