facebooktwittermail d

Södra vill ha mer massa- och bränsleved - höjer betalningen

Med hög efterfrågan och rekordpriser på massa samt stigande energipriser vill Södra nu få in mer massa- och bränsleved genom att höja priserna.