facebooktwittermail d

Södra Timber samordnar kundservice

Södra Timbers kundservice samordnas i ett gemensamt kundservicecentrum i Nybro. Satsningen ger 15 nya arbetstillfällen i kommunen.

- Förändringen görs för att öka servicen, stärka partnerskapet med kunderna och ge inneförsäljningen större vikt, säger Eva Thunholm, marknadsdirektör på Södra Timber i ett pressmeddelande.
Företagets kundservice inordnades vid månadsskiftet i marknadsorganisationen i stället för att som tidigare ligga spritt på sågverken. Två viktiga frågor har varit placeringen och om det ska vara ett eller flera kundservicecentrum.

- Vi har noga diskuterat för- och nackdelar med alternativen och kommit fram till att ett kundservicecenter ger bäst effekt, säger Eva Thunholm.

Tolv personer från Södra Timbers gamla kundservice har följt med i den nya organisationen medan tre har rekryterats externt. ATL.nu