facebooktwittermail d

Södra storinvesterar i biodrivmedel

Södra investerar 100 miljoner för produktion av biometanol till drivmedel.

Det finns flera råvaror som kan omvandlas till biodrivmedel. Södra tar nu första steget och använder svartlut, en restprodukt från massatillverkningen.
Det finns flera råvaror som kan omvandlas till biodrivmedel. Södra tar nu första steget och använder svartlut, en restprodukt från massatillverkningen. FOTO: PER ÖSTERMAN

Restprodukten svartlut bränns idag som energikälla till sodapannan i massabruken. Nu vill Södra plocka ut metanolen ur svartluten och istället använda den till drivmedel för fordon.

100 miljoner kronor kommer att investeras vid bruket i Mönsterås och de första leveranserna kommer att ske 2019. Projektet drar igång i höst.

Målet är att producera 5 000 ton och om försöket slår väl ut kan även Mörrum och Värö få liknande anläggningar.

RME

Metanol används idag som låginblandning, 11 procent, i rapsmetylester, RME. I den formen kan drivmedlet användas i lastbilar.

– Då får man in en grön metanol i drivmedlet och därmed högre klimatnytta. Det ligger i linje med Södras egen strategi att vara helt fossilfria till år 2030, säger Henrik Brodin, affärsutvecklare drivmedel på Södra.

Det finns flera sätt att omvandla ved till drivmedel. I exempelvis Finland pågår nu bygget av en större anläggning i Kemi som ska förgasa flis till biodiesel.

Har Södra några liknande planer?

– Vi tittar på många tekniker. Men det vi har utöver biometanol är ett samarbete med Statkraft i Norge. Där försöker vi tillverka biodrivmedel i större skala från skogsråvara, säger Henrik Brodin.

Statkraft tog över aktierna i norska Södra Cell Tofte när Södra gjorde sig av med verksamheten. Vid anläggningen i Tofte drivs nu utvecklingsarbetet i bolaget Silva Green Fuel där Statkraft har 51 procent och Södra 49 procent av aktierna.