facebooktwittermail

Södra sluter nya avtal

Södra har slutit sex nya avtal om virkestransporter för region Syd och Väst.

Avtalen har slutits med Fritz Arnes Eftr. Åkeri AB, Skogsservice Lankila AB, Birger Axelsson, Jims Timmertransporter AB, Bröderna Källsons Åkeri AB samt Tord AG Johansson AB med samarbetspartners, meddelar Södra.

En anbudsförfrågan gick ut i slutet av 2010 och upphandlingen är ett led i en pågående översyn av Södras transporter och logistik för rundvirke.

Södra beräknar att i år omsätta cirka 650 miljoner kronor inom rundvirkestransporter. ATL.nu