facebooktwittermail

Södra Skog förenklar mätning av timmer

Fyra klassers tall blir en enda och i stället för att värdera varje stock så kommer partierna att travmätas på det nya sågverket i Värö.

- Tillredning av timmer ska inte vara mer komplicerat än vad som krävs, säger Anders Svensson, råvarumarknadschef på Södra Skog.

Sedan tidigare har Södra slagit ihop de båda klasserna i granen till en enda. Nu gör man likadant med tallen som går till det nya jättesågverket i Värö. Tallen delas upp i två
diameterklasser, där det klena och grova timret får sitt pris oavsett kvalitet.

- Vi har sett möjligheten att skapa enklare sortimentskrav även för furan när det gäller konstruktionsvirke, säger Anders Svensson.

Stora skillnader


I dag är prisskillnaderna mellan klasserna stora. Södras Oskarsströmslista ger 940 kronor kubiken för klass 1, enligt ATL:s beräkningar. Klass 2 och 3, som redan är sammanslagna hos Södra, ger 552 kronor, och klass 4 ger 459 kronor kubiken.
Tanken är dock inte att den finaste klass 1-tallen ska gå till Värö. Den ska skickas till Unneforssågen.

- Där ser vi en bra kombination mellan Värö och furusågverket Unnefors för att skapa största värde på slutprodukten, och för skogsägaren.

Sågen i Värö får en kapacitet på 750 000 kubikmeter och ska starta i sommar. Virkesbehovet blir i runda tal 1,5 miljoner fastkubikmeter gran och tall. Men stockarna kommer inte att passera revy för virkesmätaren en och en. I stället kommer stockarna att mätas i travar på lastbilarna och tågvagnarna som kommer till Värö.

Inga stora avvikelser


- Travmätning är en beprövad och kostnadseffektiv mätmetod som vi använt på massaved i många år, och på timmer efter stormarna Gudrun och Per. Vi tror att vi kommer att se mätmetoden på flera av våra sågverk framöver, säger Anders Svensson.

Frågan är hur säker travmätning är jämfört med stockmätning. Om risken att få fel volym inmätt ökar med travmätning.

- Det finns ingen risk att du blir förlorar på att det blir för liten volym inmätt. Stockmätning blir lite mer exakt än travmätning, men det ska inte vara några stora avvikelser i volym på det enskilda paritet, vare sig du använder travmätning eller stockmätning. Torbjörn Esping