facebooktwittermail d

Södra satsar miljoner på forskning om lövträ

Fyra forskningsprojekt får dela på nästan 6 miljoner kronor från Södras forskningsstiftelse. Syftet är att möjliggöra ökad användning av lövträ.

Björktoppar mot blå himmel
Sveriges största skogsägarförening delar ut sex miljoner kronor i forskninganslag som ska öka förädlingsvärdet i lövträ. FOTO: ANN LINDÉN

I dag kommer en mindre del av skogsägarnas inkomster från försäljning av lövvirke, men Göran Örlander, ordförande i Södras forskningsstiftelse, ser ökade virkesvolymer av lövträdslag i södra Sverige framöver.

”Då behövs nya högvärdiga produkter och användningsområden för att öka betalningskraften för dessa trädslag – vilket de beviljade forskningsprojekten kommer att bidra till”, säger han i ett pressmeddelande.

Framför allt handlar det om att utveckla användningen av lövträ i byggprodukter. Hälften av forskningspengarna, tre miljoner kronor, går till projektet ”Ökat förädlingsvärde för svenskt lövträ – från skog till byggprodukter”. Det kommer att studera förutsättningarna för en ökad användning av särskilt björk vid byggkonstruktioner.

Södra skogsägarna

Södra är Sveriges största skogsägarförening med 52 000 skogsägare som medlemmar. Södra är också en internationell skogsindustrikoncern med 3 000 medarbetare runt om i världen. De producerar trävaror, pappers- och textilmassa och energi. 

Omsättningen var 20 miljarder kronor 2020.