facebooktwittermail

Södra sänker priset på massaved

Högt utbud gör att Södra sänker priserna på både barr- och lövmassaved.

FOTO: ULF ARONSSON

Södra sänker priset på massaved av både barr- och löv med 20 kronor per fastkubikmeter under bark från och med den 18:e december. Även specialsortimentet 1600 sänks med 20 kronor per kubikmeter, och det gäller såväl den sågbara andelen som andelen massaved.