facebooktwittermail d

Södra överväger att subventionera tall

För att få mer tall på hyggena överväger Södra att subventionera tallplantorna för sina medlemmar.

- Vi ska titta på vad vi kan göra, sade Södras ordförande Christer Segerstéen på tallmötet i Älghult i veckan.

- Jag ska inte lova någonting, men det viktiga är ju att vi får ut tallen, så att vi vänder den nedåtgående spiralen. Vi är ju på väg ned i en ekonomisk katastrof. Tittar vi på föregående år så sålde Södra fler hydbridlärkplantor än tallplantor.

Varje år orsakar betande klövvilt skador för stora belopp. Detta har fått skogsägarna att rata tallen och plantera gran i stället. Vilket gör att fodret minskar till viltet och ger ännu större skador i de tallplanteringar som finns kvar.Torbjörn Esping