facebooktwittermail d

Södra överväger att bygga nytt sågverk i Kinda

Södra tittar på möjligheterna att bygga ett nytt sågverk i Kinda som skulle bli betydligt större än det nuvarande.

Konstruktionsvirke från ett av Södras åtta sågverk i Sverige
Konstruktionsvirke från ett av Södras åtta sågverk i Sverige FOTO: NY STUDIO/SÖDRA

Skogsägarföreningen har inlett så kallat förprojekt som ska titta på möjligheterna att ersätta i stället för att bygga ut den nuvarande sågverket i Kinda med en större och modernare anläggning.