facebooktwittermail

Södra överklagar Jobbxtradom

Södra överklagar hovrättens dom i det uppmärksammade Jobbxtrafallet till Högsta domstolen.

Skogsbolaget vill att domstolen river upp hovrättens beslut och att Jobbxtra ska stå för rättegångskostnaderna.

- Hovrätten har sammanfattat Södras talan på ett felaktigt satt, anser koncernens juridiska ombud, advokaterna Stefan Wendén och Mirja Ekdahl.

Tre miljoner kronor


Södra vann i tingrätten, men domen överklagades. En enig Göta hovrätt gav i februari det estniska företaget Jobbxtra rätt och dömde Södra att betala närmare tre miljoner kronor till företaget.

Södra skulle också betala ränta på beloppen och stå för Jobbxtras rättegångskostnader på över en miljon.

Jobbxtra anlitades av Södra efter stormen Gudrun. Bemanningsföretaget förmedlade maskingrupper och krävde provision per timme, oavsett hur mycket maskinerna presterade. Jobbxtra försåg också maskingrupperna med losskapare, eller skogsarbetare med motorsåg.

Övertygade inte


Södra har hela tiden hävdat att maskingrupperna och losskaparna jobbade för dåligt, men hovrätten kom fram till att Södra inte kunde visa detta på ett övertygande sätt.

Hovrätten fäste stor vikt vid den skriftliga dokumentation som presenterades. Avtalstecknandet mellan Jobbxtra och Södra hade, enligt rätten, "knappast skett med önskvärd noggrannhet".

Rätten valde dock att gå på Jobbxtras beskrivning på hur avtalen tecknades.

Om Högsta domstolen, som endast prövar ärenden av principiellt viktig karaktär, tar upp tvisten till förnyad prövning är inte klart. ATL.nu