facebooktwittermail d

Södra överklagar dom om webbpublicering

Skogsstyrelsen får enligt en ny dom från förvaltningsrätten rätt att fortsatt publicera detaljerade kartor över planerade avverkningar.

– Målet är principiellt viktigt och vi kommer därför att överklaga förvaltningsrättens dom, säger Mattias Johansson, chefsjurist på Södra.

Göran Örlander, skogsstrateg på Södra.
Göran Örlander, skogsstrateg på Södra. FOTO: SÖDRA

Skogsstyrelsen har sedan februari 2016 publicerat avverkningsanmälningar digitalt, utan markägares samtycke. ATL har vid ett flertal tillfällen skrivit om Jan-Erik Andersson i uppländska Bälinge, som hösten 2016 skickade in en avverkningsanmälan till Skogsstyrelsen. Samtidigt begärde han sekretess på anmälan, då han anser att Skogsstyrelsens webbpublicering av uppgifterna innebär en potentiell ekonomisk risk för honom som företagare.

Efter flera turer med JO-anmälningar hamnade ärendet hos förvaltningsrätten, som dömde till Skogsstyrelsen fördel.

För Södras del bistår de i en överklagan eftersom de vänder sig emot det sätt på vilket informationen om avverkningsanmälningarna tillgängliggörs.

– Vill allmänheten ha tillgång till offentliga handlingar är den normala gången att man vänder sig med en begäran till myndigheten. Det är förvånande att domstolen inte för något resonemang om konsekvenserna för den enskilde skogsägaren. Man tar alldeles för lätt på integritetsaspekten, säger Göran Örlander, skogsstrateg på Södra enligt ett pressmeddelande.