facebooktwittermail d

Sågverkskoncernerna ökar produktionen igen

Södra och Vida släpper på handbromsen - i början på januari återgår företagens sågverk till normal produktion. 

Södra Timbers sågverk i Värö
Södras sågverk i Värö FOTO: FLYGARE PALMNÄS/SÖDRA

Det var i slutet på augusti som Södra meddelade att man justerade ned produktionen vid sina sågverk med cirka 100 000 kubikmeter på grund av inbromsningar på trävarumarknaden. Strax därefter meddelade även Vida, Sveriges största sågverkskoncern med tolv sågverk, att man justerade ned nivåerna med 15 till 20 procent under hösten.

Inbromsningen berodde bland annat på att det funnits ett överutbud av trävaror på marknaden och att många aktörer byggt upp sina lagernivåer. 

Minskade lagernivåer

Men nu har läget ljusnat något och både Södra och Vida kommer med start i januari att producera för fullt igen. Även om den senaste tidens osäkerhet fortsätter under 2023 har företagens kunder nu minskat sina lagernivåer och börjat köpa trävaror igen. 

– Vi ser en fortsatt osäker marknad i 2023 till mycket drivet av den allmänna konjunkturutveckling med högre räntor och inflation som förväntas påverka bostadsbyggandet negativt. Vi ser däremot att våra kunder nu har minimerat sina lager och att därför har deras inköp ökat något senaste tiden, vilket gett något bättre försäljningsvolymer för oss senaste månaden. Så vi fortsätter följa marknadsutvecklingen regelbundet och bedömer just nu att vi efter stopp runt jul och nyår att vi åter kan producera normalt de kommande månaderna, skriver Södra Woods vd Andreas Jonasson i ett mejl till ATL. 

Färre nya orders skapar oro

Även om kunderna ökat inköpen menar Karl-Johan Löwenadler, vd på Vida Wood, att det främst är köp baserat på gamla orders. 

– Deras orderstock kanske inte fylls på i den takten som det gjort tidigare. När de kört slut på orderstocken så blir det en ny situation. Det finns det en oro för, säger han. 

Förutom minskade lagernivåer är de ökade inköpen också en effekt av att priset på trävaror kommit ner från tidigare rekordnivåer. 

– Det finns en känsla i marknaden att priset har bottnat här någonstans. Då blir det också lättare för kunderna att börja köpa varor som de ska ha två månader framåt. Risken att tappa 500 kronor per kubik finns inte riktigt längre, säger Karl-Johan Löwenadler.

Elkostnader slår extra hårt

För Vida som till skillnad från Södra inte producerar någon egen el har de höga elpriserna slagit extra hårt. 

– Elkostnaderna motsvarar runt 11-12 procent av vårt försäljningspris. Vi kan inte göra så mycket åt det, säger han. 

Vida Wood producerar cirka 2,6 miljoner kubikmeter sågad vara per år medan Södras volym ligger på 2 miljoner kubikmeter.