facebooktwittermail

Södra: Motsägelsefullt om frivilliga avsättningar

Skogsstyrelsens förslag till rapportering av frivilliga avsättningar är okej rent tekniskt. Men det är bättre att ta till vara det naturintresse som redan finns hos skogsägarna i stället för att försöka öka kontrollen, anser Gustav Tibblin, Södra.

Att visa skogsägarna tillit är viktigt i frågan om rapportering av frivilliga avsättningar, menar Södra.
Att visa skogsägarna tillit är viktigt i frågan om rapportering av frivilliga avsättningar, menar Södra. FOTO: CHRISTER TUFVESSON

– Rent tekniskt är förslaget okej, det innebär inrapportering på aggregerad arealnivå.