facebooktwittermail d

Södra minskar produktionen i sågverken

Södra minskar produktionen i sågverken för att få balans mellan produktion och kundernas behov.