facebooktwittermail d

Södra lägger ned i Norge

Södra lägger ner sitt sågverk i Hauerseter i Norge men har kvar hyvleriverksamheten. Anledningen är lönsamhetsproblem.

Anläggningen i Hauerseter i Norge innefattar sågverk och hyvleri och köptes 2012. Efter att ha utvärderat olika alternativ för att förbättra lönsamheten har Södra nu beslutat att stänga sågen i mitten av februari nästa år. Hyvleriverksamheten ska dock fortsätta i tvåskift, enligt ett pressmeddelande.

17 jobb bort

Förändringen innebär en neddragning med motsvarande 17 årsarbeten. Förhandlingar har inletts om övertalighet och beräknas vara klara i slutet av oktober.

Förra veckan kom Södra med sin rapport för det andra tertialet i år, vilket visade på mycket god lönsamhet för massaproduktionen. Lönsamheten är dock mycket sämre för sågverksverksamheten, som gick med en förlust på 20 miljoner kronor andra kvartalet i år. I en intervju med ATL flaggade koncernchef Lars Idermark för strukturförändringar inom Södra Wood.

Minsta sågverket

Sågverket i Hauerseter har en årlig produktionskapacitet på 58000 kubikmeter sågad vara och är därmed Södras minsta barrsågverk.