facebooktwittermail d

Södra krävs på företagsbot

Södra krävs på en miljon kronor i företagsbot sedan en anställd fått svåra brännskador och bestående men när en hetvattenpanna exploderade vid sågverket i Långasjö. 

Södras sågverk i Långasjö.
Södra krävs på en miljon kronor i företagsbot sedan en medarbetare skadats vid en pannexplosion i Långasjö. FOTO: SÖDRA

Det var den 10 oktober 2018 som en hetvattenpanna exploderade vid Södras sågverk i Långasjö, Emmaboda.