facebooktwittermail

Södra höjer virkespriserna

Södra höjer priset för timmer, massaved, klentimmer och kubb. Samtidigt inrättas också en gallringspremie för barr- och lövmassavedfram till juni månads utgång.

Södra höjer priset för timmer, massaved, klentimmer och kubb.
Södra höjer priset för timmer, massaved, klentimmer och kubb. FOTO: SÖDRA

Efterfrågan på virkesmarknaden fortsätter att vara god och flera av Södras produkter gynnas av den höga produktionen inom skogsindustrin. Något som återspeglas i prishöjningen som gäller från och med i dag onsdag.

”Det är en spännande utveckling av virkesmarknaden. Det är glädjande att efterfrågan på skogens produkter fortsätter att utvecklas positivt. På kortare sikt ska vi däremot fortsatt vara observanta och fokusera på hur granbarkborreangreppen kommer att utveckla sig under våren och sommaren”, säger Olof Hansson, affärsområdeschef för Södra Skog i ett pressmeddelande.

Olof Hansson, affärsområdeschef Södra Skog.
Olof Hansson, affärsområdeschef Södra Skog. FOTO: OLA KJELBYE

För att stötta arbetet med gallring och skötsel i sina medlemmars skogar, inrättar Södra en gallringspremie på barr- och lövmassaved till och med 30 juni.

Följande prisjusteringar görs och gäller från och med 21 april 2021:

• Normaltimmer av gran och tall höjs med 30 kr/m³fub

• Klentimmer och kubb höjs med 25 kr/m³fub

• Barr- och lövmassaved höjs med 25 kr/m³fub

• Gallringspremie på barr- och lövmassaved med 25 kr/m³fub till och med den 30 juni

Källa: Södra