facebooktwittermail d

Södra höjer virkespriserna

Södra höjer priserna på både timmer och massaved med 30 kronor. Samtidigt har de beslutat att entreprenörerna får kompensation för senaste tidens kostnadsökningar.