facebooktwittermail d

Södra höjer timmerpriset

Södra höjer priserna på timmer av både tall och gran.

– Vi bedömer att den höga efterfrågan kommer att hålla i sig under våren, säger Peter Karlsson på Södra.