facebooktwittermail

Södra höjer massapriset

Södra höjer priset på massa med 40 dollar per ton. Återhämtning i Kina, lager i balans och en väntad utbudsminskning ligger bakom beslutet.

"Nuvarande nettopris på NBSK i Europa är inte långsiktigt hållbart varför prisuppgångar är att räkna med", säger Henrik Wettergren.
"Nuvarande nettopris på NBSK i Europa är inte långsiktigt hållbart varför prisuppgångar är att räkna med", säger Henrik Wettergren. FOTO: SÖDRA

Södra Cell höjer priset på sin långfibriga marknadsmassa med knappt 5 procent, från 840 till 880 dollar per ton. Det nya priset gäller i Europa från och med den 1 oktober.

"Vi vidkänner utmaningarna i spåren av Covid-19, men efterfrågan på vår NBSK (blekt barrsulfatmassa, reds. anm) har i Europa förblivit stark över sommaren. Vi ser nu även tydliga tecken på återhämtning i Kina. Våra lager är i balans, och när vi nu går in i en period där flertalet aviserade, globala underhållsstopp kommer att minska utbudet av NBSK förväntar vi oss att marknaden stärks", säger Henrik Wettergren, VP Marketing and Sales, Södra Cell, i ett pressmeddelande.