facebooktwittermail d

Södra höjer igen

Södra inför en marknadspremie på bränsleved och grot. Den tidigare premien på timmer omvandlas till grundpris och premien på massaved förlängs.

– Vi ser en fortsatt hög efterfrågan, säger Peter Karlsson på Södra.