facebooktwittermail

Södra ger ut grön företagsobligation

Skogsbolaget Södra vill få in pengar till miljövänliga investeringar och ger därför ut en grön företagsobligation värd 1 miljard kronor.

FOTO: CHRISTINE OLSSON / TT

"Det har varit ett stort intresse från kapitalmarknaden att vara med och investera i Södra, som redan tidigare har en stark hållbarhetsprofil. Våra massabruk är redan i dag i det närmaste fossilfria och med de stora investeringar vi nu gör stärker vi vår miljöprestanda ytterligare och ökar produktionen av förnybar och grön energi från bruken" säger Lars Idermark, vd och koncernchef i Södra i ett pressmeddelande.

Obligationen löper över 5 år med en rörlig kupong om 3 månaders STIBOR* plus 1,60 procent årligen och har granskats av det oberoende forskningscentret Centre for International Climate and Environmental Research Oslo (CICERO), som är knutet till Universitetet i Oslo.