facebooktwittermail

Södra förlorade segdragen tvist i hovrätten

En enig hovrätt gav det estniska företaget Jobbxtra rätt och dömer Södra att betala nära tre miljoner kronor till företaget. Södra måste också betala ränta på beloppen och Jobbxtras rättegångskostnader på över en miljon.

Jobbxtra har sedan 2005 krävt Södra på närmare fyra miljoner kronor för obetalda fakturor. Fakturorna rör provision när de förmedlade maskingrupper i uppröjningen efter stormen Gudrun.

Södra har bestridit fakturorna och menar att företaget har fått tillräckligt betalt. Södra fick rätt i tingsrätten och Jobbxtras krav lämnades helt utan gehör, plus att de skulle betala Södras rättegångskostnader på över 1,5 miljoner kronor.

Helomvändning


Nu gör hovrätten helomvändning och dömer Södra att betala nästan tre miljoner till Jobbxtra och även ersätta företagets rättegångskostnader både i tingsrätten och hovrätten på sammanlagt drygt en miljon kronor.

Jobbxtra förmedlade maskingrupper och krävde provision per timme, oavsett hur mycket maskinerna presterade. Jobbxtra försåg också maskingrupperna med losskapare, eller skogsarbetare med motorsåg. Södra menar att maskingrupperna och losskaparna jobbade för dåligt, men hovrätten menar att Södra inte övertygande har visat detta.

Omfattande bevisning


Hovrätten skriver i domen att det fanns omfattande bevisning i fallet. Men när det gäller vittnesmålen och de olika förhörda personerna kan de inte avgöra vems version som är riktig. Därför avgjordes domen på den skriftliga dokumentation som finns. Och där menar hovrätten att avtalstecknandet mellan Jobbxtra och Södra "knappast skett med önskvärd noggrannhet". Men hovrättens utredning går på Jobbxtras beskrivning på hur avtalen tecknades. Härje Rolfsson