facebooktwittermail

Företagsbot för avverkning i naturreservat

Södra döms till en företagsbot på 50 000 kronor efter att ha avverkat fem hektar i ett naturreservat.

Södra hade anmält en avverkning som följde skötselplanen i naturreservatet, men eftersom det saknades tillstånd från länsstyrelsen blir det nu böter på 50 000 kronor. (Reservatet på bilden har ingen koppling till händelsen.)
Södra hade anmält en avverkning som följde skötselplanen i naturreservatet, men eftersom det saknades tillstånd från länsstyrelsen blir det nu böter på 50 000 kronor. (Reservatet på bilden har ingen koppling till händelsen.) FOTO: ULF ARONSSON

Det var i september 2018 som länsstyrelsen åtalsanmälde Södra sedan de åt en privat markägare avverkat 4,9 hektar som låg inom naturreservatet Storsjöområdet i Uppvidinge kommun, Kronoberg.