facebooktwittermail d

Södra bygger ut Värö bruk

Södra expanderar sitt massabruk i Värö i Halland för ökad produktionskapacitet, enligt ett pressmeddelande.

Värö bruk utanför Varberg har som mål att producera 850 000 ton sulfatmassa per år.
Värö bruk utanför Varberg har som mål att producera 850 000 ton sulfatmassa per år. FOTO: PRESSBILD/VÄRÖBRUK

Södra Cell Värö producerar långfibrig sulfatmassa och med den nya investeringen ska tillverkningen långsiktigt öka till 850 000 ton sulfatmassa per år.

Driftstarten är planerad till våren 2022 och produktionen ska gradvis utökas. Södra har dock valt att inte kommunicera investeringsbeloppet ”då alla detaljer inte är klara än”, uppger presstjänsten.

Efterfrågar mer råvara

Expansionen av bruket medför en ökad efterfråga på råvara, vilket ska säkerställa avsättningen för skogsägarföreningens medlemmar, enligt pressmeddelandet. Med Södras första investering i bruket 2016 blev det en av de största anläggningarna i världen på sitt område, framgår det.

"Tekniskt visade det sig snart att den nya anläggningen innehöll en större potential än väntat. Därför ser vi nu en möjlighet att ytterligare öka produktionen på ett kostnadseffektivt sätt för ökad lönsamhet. Det är ett stort första steg mot de 850 000 ton per år som ligger inom ramen för det befintliga miljötillståndet", säger brukets platschef Marcus Åsgärde, i en kommentar.

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med över 52 000 medlemmar i dagsläget.