facebooktwittermail d

Södra arbetar engagerat för trähusbyggandet

Det är mycket positivt med det stora intresset för att bygga hus i trä. Men stora investeringar kräver noggranna överväganden.

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Lars Vikinge och Ronnie Johansson lyfter förtjänstfullt fram klimatnyttan med att bygga mer i trä (ATL 2017-06-30). Det är överhuvudtaget glädjande att intresset för trähusbyggande ökat, vilket är något som Södra arbetat för i snart 80 år.

Just nu råder det stor efterfrågan på korslimmat trä (KL-trä). Självfallet ställer det till problem på kort sikt. Inte minst för kommuner som fått upp intresset för hållbarhetsaspekter i byggprocessen. Men i grunden är det något positivt. En ökad efterfrågan på träprodukter är ett kvitto på att alla vi som är ambassadörer för ökad träbyggnation har lyckats.

En del av förklaringen till att Växjö i dag är ett föredöme som trästad är Södras engagemang i forskning kring nya byggtekniker. Vi har arbetat för flerbostadshus i trä långt före betongmonopolet upphörde och långt före det blev trendigt.

Vikinge och Johansson är medvetna om att sågbart timmer är kärnan i skogsgårdens ekonomi och att Södras uppgift som ekonomisk förening är att stärka familjeskogsbruket. Det är alltså inte bara att snöra på sig skridskorna, som de båda antyder. Man måste också ha koll på om isarna bär.

Just nu pågår ett omfattande arbete för att förbättra och utveckla lönsamheten hos våra befintliga sågverk. Vi ser också över vilken ökad vidareförädling som passar in i Södras struktur, position och på olika marknader. Korslimmat trä, korslaminerade byggelement och andra intressanta lösningar finns självklart på vår dagordning. Men vi vet också att det kräver stora investeringar, tar lång tid och är förenat med risker. Vårt fokus ligger ständigt på var Södra gör bäst nytta i värdekedjan.

Parallellt med vårt utvecklingsarbete är vi aktiva på en rad olika områden i syfte att öka hållbart trähusbyggande. Några exempel:

* Som Sveriges största producent av sågade trävaror för vi dialog med byggbolag, arkitekter och andra föreskrivande aktörer om hur vi ska kunna bygga mer i trä.

* Trivselhus, som bygger småhus och grupphus i trä, har vänt från förlust till vinst i en mycket konkurrensutsatt bransch. Vi har ett systervarumärke (Movehome) som ligger i den digitala frontlinjen och var den första hustillverkaren som gjorde det möjligt att både forma och få pris på sitt hus på nätet. Vi var också först i kategorin stycketillverkade småhus i trä att erhålla en Svanenmärkning. Samtliga Movehome-villor är miljömärkta med Svanen.

* Vi arrangerar vidare tillsammans med Länsstyrelsen i Kronoberg, Växjö kommun och Linnéuniversitetet en trähussafari, där ledande kommunpolitiker från hela södra Sverige bjuds in för att ta del av erfarenheter och kunskapsutbyte. Vår erfarenhet är att framgångarna för trähusbyggandet till stor del är frukter av samverkan mellan näringsliv, akademi och det offentliga. Välkomna till Växjö den 1 september!

Vikinge och Johansson har helt rätt i att byggandet av stora hus i trä inte är begränsat till en kortare eller längre byggboom i Sverige. Det finns inget klimatvänligare material än trä och vi tror därför på framtida trästäder. Om landets kommuner följer Växjös exempel med krav på att en viss andel av nyproduktionen ska vara i trä så kommer det också att uppstå en stabil efterfrågan.

Till den större bilden hör även hotbilder mot skogsbruket i form av politiska förslag om avverkningstak (LULUCF), Århuskonventionens implementering i skogsvårdslagen med klagorätt för aktivister och en allt för långt driven artskyddsförordning. Skogsnäringen behöver långsiktiga, förutsägbara och goda villkor för att investera i framtiden.

Lars Idermark

VD Södra