facebooktwittermail d

Söderberg & Haak går ihop med återförsäljare

Söderberg & Haak går ihop med återförsäljaren Agroma Syd i Skåne. Andra återförsäljare kommer att erbjudas att bli delägare i bolaget.

– Tillsammans med ägarna har vi kommit fram till att vi måste uppgradera vår affärsmodell och ta ett kliv framåt i värdekedjan, och i Söderberg & Haaks namn agera direkt mot slutkunden, säger vd Thomas Svensson.

Byter strategi

Det 150-åriga bolaget har de senaste 70 åren arbetat som en renodlad importör med kontrakterade återförsäljare runt om i landet. Men nu byter man strategi.

Söderberg & Haak med kontor i Staffanstorp kommer att gå samman helt med återförsäljaren Agroma Syd.

Man har tidigare varit hälftenägare i Agroma Sys men blir nu helägare och alla anläggningar i sydvästra Skåne kommer att drivas under Söderberg & Haaks varumärke.

– Om vi smälter samman återförsäljare med importverksamheten så får vi synergivinster. Det blir samma lagerhållning för maskiner och reservdelar. Även kompetens, administration, IT och affärssystem kan man få samordningsvinster med.

Erbjuda andra bli delägare

Bolaget kommer också att erbjuda andra återförsäljare att bli delägare och driva anläggningar under Söderberg & Haaks namn. En återförsäljare i Ystad är redan klar.

– Man kan göra jämförelsen med ICA-konceptet.

Vad är vinsterna för återförsäljarna?

– De kommer med i en organisation som får en väldigt stark marknadsföring och position på marknaden. De får ta del av alla synergivinster man kan göra.

Den tredje varianten blir att återförsäljare, på samma sätt som i dag, kan fortsätta att sälja bolaget sortiment under eget namn.

Någon större brådska med förändringen ser inte Thomas Svensson.

– Det kommer att växa fram i en ständig process.

Hur kommer maskinköparna att märka det?

- Vi hoppas att kunden tolkar detta som att man ges långsiktighet och stabilitet.