facebooktwittermail

Sockret på väg upp - odlare ökar arealen

Övedskloster i Skåne maxar sin areal sockerbetor i år. Förvaltaren räknar med att priset på socker hänger med spannmålen upp.

ESLÖV ATL
- Efterfrågan på socker kommer att lyftas upp, det är det ingen tvekan om, säger Lars Bäksted, som deltog i Betodlarnas distriktsmöte i Eslöv på tisdagen.

Köpt upp mer kvot


För tio år sedan hade godset en kvot på 900 ton socker vilket motsvarar en odling på omkring 100 hektar. Sedan dess har mer kvot köpts upp.
Nu är godset uppe i 3 200 ton socker vilket innebär att cirka 340 hektar sockerbetor ska odlas i år. Det är mer än en tredubbling av arealen och nu är godset framme vid den maximala kapaciteten med traditionell skånsk växtföljd.

Lars Bäksted strävar också efter att höja sockerskörden från 9,31 ton per hektar i genomsnitt till 10 ton per hektar.
- Avkastningen i spannmålsodlingen har vi väldigt svårt att förbättra. Däremot har vi ständigt kunnat höja sockerbetskördarna, där kunde vi i princip komma upp i nivå med Söderslätt.

Ont om socker i EU


Det är ont om socker i EU efter den hårda vintern som sänkt skördarna. I Sverige sjönk Nordic Sugars produktion av socker med 88 000 ton jämfört med föregående säsong till 315 000 ton 2010-2011. I andra europeiska länder är situationen ännu värre.
600 000 till en miljon ton betor riskerar att ha gått förlorade i England där man i stor utsträckning lagrar betorna i marken.

I Australien räknar man med att översvämningar och orkaner minskar exporten av socker med en tredjedel till två miljoner ton. Händelserna har drivit upp priserna på börsen.
- Världsmarknaden är med historiska mått mätt extremt hög just nu, säger betodlarnas generalsekreterare Anders Lindkvist.
På Londonbörsen ligger terminspriset för socker med leverans i augusti 2011 på 550 euro per ton (cirka 4 813 kronor per ton).

Kan omförhandlas


För de svenska odlarnas del sätts priset utifrån det av EU bestämda minimipriset som ligger på 25,3 euro per ton (vid en sockerhalt på 16 procent) samt av ersättningarna som bestäms i branschavtalet mellan Betodlarna och Nordic Sugar.

Branschavtalet gäller 2011-2014, men priset kan omförhandlas efter två år. Enligt Betodlarnas vice ordförande Nils Lundberg kan de höga raps- och spannmålspriserna vara ett skäl att förhandla med Nordic Sugar.

- Med nuvarande situation kan man anta att Betodlarna begär omförhandling, säger han.

Stort intresse


Trots höga spannmålspriser verkar intresset för att odla sockerbetor vara stort bland svenska lantbrukare. Enligt en prognos utifrån fröförsäljningen från Nordic Sugar kan sockerbetsarealen öka med 1 000 hektar i år jämfört med förra årets 37 080 hektar.Tove Nilsson