facebooktwittermail d

”Aktivt hållbart skogsbruk bidrar till långsiktig klimatnytta”

I ett långsiktigt klimatarbete krävs att vi, på ett hållbart sätt, nyttjar skogens resurser för att ställa om.

Det skriver riksdagsledamöterna Hanna Westerén (S) och Isak From (S).

Timmerbil på motorväg.
Klimatnytta på väg. FOTO: JEPPE GUSTAFSSON/TT

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

För oss socialdemokrater är skogen en tradition och stolthet. Skogen som vi fått ärva från våra förfäder är något som vi måste ta till vara på. Den ger arbeten, exporttillfällen och bygger den svenska ekonomin stark vilket skapar resurser till vår välfärd.

Skogen kan och bör vara en del av den gröna omställningen. Därför måste nyttjandet av den utgå både från en hållbar tillväxt och ett klimatansvar.

Vi socialdemokrater har alltid sett ett stort värde i skogens mångsidighet. En stark ägande- och brukanderätt är grunden för att i större utsträckning kunna ta tillvara på skogens potential för ekonomin, klimatet och miljön.

För att värna om möjligheten för skogsägare att fortsätta bedriva skogsbruk säkerställer vi nu att nya ersättningsmarker och ett nytt markförsäljningsprogram från Sveaskog AB bör bidra till skydd av värdefull skog.

Vår utgångspunkt i skogsfrågorna är frivillighet. Den grunden vilar på ett samarbete mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet, ett samarbete som kommer gynna landets alla skogsägare.

Under våren har riksdagen röstat igenom skogspropositionen som innebär att frivilligt formellt skydd nu kommer vara en grundläggande utgångspunkt och ett huvudsakligt arbetssätt för myndigheterna. Det innebär att vi kan skapa tillväxt i skogsbruket samtidigt som vi tar ett fortsatt stort miljöansvar. Vår politik ger hållbar tillväxt, ersätter fossila råvaror och ger ökad cirkulär ekonomi.

Tyvärr ser vi flera förslag på EU-nivå som riskerar att leda till minskad svensk och europeisk skogsproduktion. Att låta skogen stå obrukad för att binda koldioxid ger klimateffekter på kort sikt men ett aktivt hållbart skogsbruk bidrar till långsiktig klimatnytta.

Med växande skogar och aktivt skogsbruk med hög skoglig tillväxt ges möjligheter att bygga mer i trä, öka takten i utbyten av fossilbaserade plastmaterial och öka den inhemska produktionen av bioenergi och biodrivmedel. I ett långsiktigt klimatarbete krävs att vi, på ett hållbart sätt, nyttjar skogens resurser för att ställa om.

Genom en ökad användning, produktion och förädling av inhemsk producerad råvara kommer en växande bioekonomi bidra till en minskad sårbarhet i samhället. Vi behöver producera mera och nyttja våra resurser mer effektivt.

I detta är en växande hållbar bioekonomi, med bas i skog, jordbruk, en självklarhet. Vi är övertygade om att vi måste öka farten i utfasningen av fossila material med hjälp av bioråvara.

Skogens alla nyttor är avgörande för Sveriges utveckling. Att utveckla en tydlig skogspolitik är att ta ansvar för landet och vi socialdemokrater tar ansvar genom att ta strid för skogen som en unik resurs – för fler schysta jobb i hela landet och ett Sverige som ligger längst fram i klimatomställningen.

Hanna Westerén (S)
riksdagsledamot
gruppledare i miljö- och jordbruksutskottet

Isak From (S)
riksdagsledamot
ledamot i miljö- och jordbruksutskottet