facebooktwittermail d

Stora skogsskador efter snöfall: ”Det är tungt”

Vind och snö har orsakat toppbrott på skog i flera delar av Sverige. Främst rör det sig om ett område i söder samt ett kustområde i Västernorrland. Lennart Andersson från Örnsköldsvik är en av de drabbade.

Lennart Andersson, skogsägare utanför Örnsköldsvik. ”De här tallarna har brutits av sex till åtta meter upp”, säger han.
Lennart Andersson, skogsägare utanför Örnsköldsvik. ”De här tallarna har brutits av sex till åtta meter upp”, säger han. FOTO: EMIL ANDERSSON

Kraftigt snöfall i början av januari i kombination med fastfrysning av snö i trädens kronor och stark vind har orsakat snöbrott på skog runt om i Sverige.