facebooktwittermail

Snörik vinter orsakar stora problem för skogsbruket

Extrema snömängder och otjälad mark orsakar problem för delar av det svenska skogsbruket. – På grund av all snö har vi avverkat 20 procent mindre än normalt, säger Olov Erikssson, Norra skogsägarnas virkesområdeschef i Västernorrland.

Alla skogsföretag har inte upplevt de senaste månadernas ihållande kyla och stora snömängder som ett stort problem. I exempelvis Smålands inland har den stränga vintern upplevts som positiv. Skogsmaskiner har kunnat ta sig fram på tillfrysta områden, som under mildare vintrar varit vattensjuka.