facebooktwittermail d

Kommunernas vinterbudget redan slut

En majoritet av tillfrågade svenska kommuner har gjort slut på årets budget för vinterväghållning. Flera kommuner redovisar miljonförluster och vissa tvingas dra in på andra drift- och underhållsåtgärder för att spara pengar.

Av de 174 kommuner som svarat i I Perpektivs undersökning redovisar 63 procent att de överskridit sin budget för vinterväghållning.
Av de 174 kommuner som svarat i I Perpektivs undersökning redovisar 63 procent att de överskridit sin budget för vinterväghållning. FOTO: MOSTPHOTOS

Som ATL tidigare har rapporterat har flera kommuner i Sverige spräckt budgeten för vinterväghållning efter förra vinterns tuffa väder. Nyhetskanalen I perspektiv har frågat samtliga Sveriges 290 kommuner om deras budget för vinterväghållning kommer att räcka för årets två sista månader.

Av de tillfrågade kommunerna valde 174 att svara. Av dessa har hela 63 procent redan överskridigt sin budget. Ytterligare kommuner menar att deras budget spricker om snö kommer i november och december.

– Det myckna snöandet under vårvintern kostade oss mycket pengar. Om våra kostnader för höstvintern blir "normala" räknar vid med att överskrida budget med i storleksordningen 13 miljoner kronor. Beslut om huruvida vi får täckning för ett överskridande tas av fullmäktige, säger Mikael Lindholm som är verksamhetschef för Gata och väg vid Skellefteå kommun till I Perspektiv.

Kan behöva dra in på annat

Flera kommuner flaggar nu för att de kan behöva dra in på drift- och underhållsåtgärder för att spara pengar, bland annat Älmhult och Skellefteå.

– Det är risk för att vi måste återbetala en stor del av underskottet genom minskat anslag till barmarksunderhåll under nästa år. Tyvärr leder minskat underhåll till sämre gatu- och vägnät och ännu dyrare snöröjning på grund av ökade spårigheter och fler tjälskador, säger Mikael Lindholm, på Skellefteå kommun.

Kalix kör med fastpris

En kommun som inte drabbades ekonomiskt av den kraftiga nederbörden i vintras är Kalix kommun. Där kör kommunen med fastpris för vintervägunderhållningen.

– Kontraktet är på fyra år, vilket innebär att priset inte påverkas om det kommer extra mycket snö ett enskilt år. Blir det däremot vanligare med snörika vintrar, är det nog risk att entreprenörerna lämnar högre anbud vid framtida upphandlingar, säger Per Nilsson, chef för avdelningen för teknisk försörjning vid Kalix samhällsbyggnadsförvaltning.