facebooktwittermail d

Sniglarna kostar hundratusentals kronor

Grästorp

Sniglar orsakar större skador än tidigare på Västgötaslätten. Även det höstsådda vetet har nu drabbats på många håll.

- Ibland kan man se hur det blänker ute på åkern. Så mycket sniglar har det varit, säger Magnus Karlsson på Håbergs egendom utanför Grästorp.

Problemet har vuxit de senaste tre åren. Vintrar utan tjäle och regniga somrar har skapat goda förutsättningar för både åkersnigel och mördarsnigel.

Stora skador

Värst är det på lerjordar med raps som förfrukt, men även på andra förfrukter kan det finnas mycket sniglar.

– Vi har inte varit i närheten av så stora skador i vetet förut, säger Björn Roland på Hushållningssällskapet Skaraborg.

Uppätna

På en del håll kan uppåt 20 procent av veteplantorna ha blivit uppätna, enligt Björn Roland. Några lantbrukare kommer att behöva så om.

Varaslättens lagerhus skickade nyligen ut ett sms med en uppmaning om uppmärksamhet på snigelangrepp. Meddelandet gick till ett 70-tal av lagerhusets medlemmar, den så kallade fältvandringsgruppen, som lite mer i detalj följer grödornas utveckling.

Kostar 100 000 kronor

En av medlemmarna är Magnus Karlsson, som brukar 700 hektar på Håbergs egendom, med vete som huvudgröda. Men gården har också 520 hektar skog och åtta vindkraftverk här på lermarkerna inte långt från Vänern.

Snigelangreppen kostar. Magnus Karlsson har i år bekämpat dem med järnfosfat i två omgångar för runt 100 000 kronor.

Att beräkna förlusten i utebliven skörd är svårare. Han uppskattar grovt att det kan handla om ytterligare dubbelt så mycket.

– Sen kommer jag ju att behöva så om en del i kanterna, där angreppen varit särskilt svåra, säger Magnus Karlsson.

Stora jordkockor

Där lantbrukaren lämnat stora jordkockor efter sig trivs sniglarna bäst. Då har de något att gömma sig under.

Magnus Karlssons tips för att minimera skadeangreppen är därför att plöja, harva och så en åker inom ett och samma dygn. Då hinner kornet gro och få ett försprång innan sniglarna kommer för att äta.

– Jag har lärt mig av mina egna misstag, säger Magnus Karlsson.

Harva

Han får medhåll av Björn Roland på Hushållningssällskapet om att det är viktigt att plöja och harva innan jorden torkat till. Den som sår direkt i stubben löper större risk att drabbas av angrepp.

– Det är viktigt att mylla fröet. Ligger kärnan blottlagd är det lättare för snigeln att komma åt den, säger Björn Roland.