facebooktwittermail

Nytt regelverk ställer krav på sterilisering av många utekatter

Från och med den 15 juni träder ett nytt regelverk i kraft som ställer krav på att många utekatter steriliseras, eller på andra sätt behandlas.

Från den 15 juni gäller nya föreskrifter för alla som har katter, även lantbrukare.
Från den 15 juni gäller nya föreskrifter för alla som har katter, även lantbrukare. FOTO: MOSTPHOTOS

I de nya föreskrifterna från Jordbruksverket för hur djurhållare ska sköta sina katter och hundar skriver myndigheten att:

”Djurhållaren ska vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att förebygga oplanerad, oönskad eller överdriven reproduktion av de djur som han eller hon ansvarar för.”

Vad sådana nödvändiga försiktighetsåtgärder innebär för djur som rör sig fritt utomhus förtydligas med att de bör vara kastrerade, steriliserade eller ”på annat sätt förhindrade från att kunna föröka sig okontrollerat”.

I sammanhanget kan det vara viktigt att påpeka att regelskärpningen endast gäller oplanerade reproduktioner, samt också överdrivna och oönskade sådana. Det är alltså fortfarande tillåtet med avel. Bör är också ett viktigt ord i sammanhanget, och som läsare påpekat finns det också andra sätt att förhindra graviditeter som inte innebär kastrering eller sterilisering.

Ska stärka djurskyddet

Målet med de nya reglerna som börjar gälla från och med den 15 juni är bland annat att stärka djurskyddet för hundar och katter samt göra det tydligare vilka kompetenskrav det ställs på djurhållaren.

Katter på bondgårdar är inte undantagna, de enda djur som de nya föreskrifterna inte gäller är försöksdjur och djur som används av Försvarsmakten, Tullverket och Polisen.

I dag uppskattar Jordbruksverket att det finns omkring två miljoner hundar och katter i Sverige.

LÄS OCKSÅ: Kattmärkning kan bli obligatorisk