facebooktwittermail d

Snart kan tullen få stoppa stulna maskiner

2006 kom förslaget. I höst kan det bli verklighet. Då kan en ny lag införas som ger tulltjänstemän större möjligheter att ingripa om de misstänker ett brott.

2020 försvann det 193 entreprenadmaskiner i Sverige.
2020 försvann det 193 entreprenadmaskiner i Sverige. FOTO: MOSTPHOTOS

I en lagrådsremiss föreslås nu de ändringar som ger en tulltjänsteman större möjligheter att ingripa om hen misstänker ett brott. Till exempel gäller det misstänkt människohandel, penningtvättbrott eller att någon försöker föra ut stöldgods ur landet. Det handlar bland annat om möjlighet att hålla inledande förhör och även gripa en person och ta egendom i beslag, samt även i vissa fall få använda sig av fängsel och genomföra en kroppsvisitation.

Syftet är bland annat att få bukt med de internationella stöldligor som härjar i Sverige. De står uppskattningsvis bakom 90 procent av alla stölder av jordbruks- och arbetsmaskiner, båtmotorer samt bilar och bildelar.

För ett år sedan presenterade Tullverket, Polisen och Kustbevakningen ett utredningsuppdrag från regeringen om hur dessa stölder skulle minskas. Där var utökade befogenheter för tulltjänstemännen en viktig del. I dag måste en tulltjänsteman som påträffar misstänkt stöldgods kontakta polisen. Om det inte är möjligt för någon polis att komma måste det misstänkta stöldgodset återlämnas och personen släppas. Något som skapat frustration både bland allmänheten och inom Tullverket.

Men nu verkar det utdragna ärendet vara nära att landa i och med den lagrådsremiss som nu presenterats. Förslaget föreslås träda i kraft 1 augusti i år.

Under 2020 försvann det 53 traktorer och 193 entreprenadmaskiner. Det var en minskning med 11 procent jämfört med året innan. Förklaringen ligger enligt Larmtjänst i att flera länder stängde sina gränser under flera perioder under året på grund av coronapandemin. Men under slutet av året började de öka igen.