facebooktwittermail d

Snart får tullen stoppa stöldgods

Misstänker tullen till exempel utsmuggling av stöldgods ska de – i motsats till i dag – få rätt att ingripa. Det föreslog Finansdepartementet på fredagen.

Dagens regler ger bara Tullverket rätt att ingripa i brottslighet där myndigheten själv får utreda brottet. Vilket betyder till exempel smuggling av narkotika, vapen eller explosiva varor.

Det nya förslag som Finansdepartementet nu skickat ut på en snabb remissrunda ska ge myndigheten utökade befogenheter. Går det igenom får tullen även stoppa misstänkt människohandel, penningtvätt och utförsel av stöldgods ur landet.

Misstänker en tulltjänsteman något av dessa brott får hen enligt förslaget rätt att både gripa misstänkta personer och beslagta gods. Ärendet ska sedan gå till polisen för vidare utredning.

Av de närmare 200 entreprenadmaskiner som försvann 2019 är 80 procent fortfarande borta. Det tyder på att många försvunnit utomlands menar Larmtjänsts utredare Peter Sundman.
Av de närmare 200 entreprenadmaskiner som försvann 2019 är 80 procent fortfarande borta. Det tyder på att många försvunnit utomlands menar Larmtjänsts utredare Peter Sundman. FOTO: MOSTPHOTOS

Remisssvaren ska vara inne senaste den 18 december och lagändringarna föreslås börja gälla från 1 juli nästa år.

Under förra året rapporterades 81 traktorer som försvunna, en ökning med 42 procent jämfört med 2018. Antalet entreprenadmaskiner som var borta var 195 stycken, en ökning med 9 procent med 2018. Närmare 60 procent av traktorerna och 80 procent av entreprenadmaskinerna var fortfarande återfanns aldrig.

Den höga andelen gods som inte hittas tyder på att mycket försvinner utomlands, menade Peter Sundman, utredare på Larmtjänst i ett pressmeddelande.

Att Tullverket ska få få utökade befogenheter är en del i regeringens 34-punktsprogram för att krossa de kriminella nätverken.

Läs mer: Rejäl minskning av försvunna fordon i år

Läs också: Tjuvarna slog till när ridlärarna hade frukostrast