facebooktwittermail

Snart dags för Fåravelsförbundets manifestation

Den 14 juni kommer Svenska fåravelsförbundet att hålla en manifestation med anledning av de vargangrepp, bland annat på gården Molstaberg. Syftet är att visa på vad som krävs för att fårnäringen ska kunna fortsätta existera.

Arbetet med att förbereda manifestationen har nu pågått i några veckor. För närvarande har man lämnat in en ansökan om att hålla manifestationen i Stockholm den 14 juni klockan 11 och väntar på att få tillstånd från polisen. Platsen är ännu inte bestämd, men förbundet kommer att gå ut med det någon vecka innan manifestationen ska hållas, enligt Claudia Dillman vid Svenska fåravelsförbundet.

Målet med manifestationen är att lämna över både ett stämmoyttrande och ett upprop med underskrifter som Svenska fåravelsförbundet har samlat in till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) eller någon annan regeringsrepresentant. När denna artikel skrevs hade 934 personer skrivit under uppropet.

"Vi vill att staten ska ta sitt ansvar"

– Vi vill skapa en dialog. Vi vill berätta om vad som behövs för att fårnäringen överhuvudtaget ska kunna finnas kvar. Som det är nu försvårar myndigheterna för oss, exempelvis när man inte godkänner skyddsjakt på varg och när man diskuterar om att man ska sänka ersättningen från länsstyrelsen för djur som blir rivna av rovdjur. Vi vill att staten ska ta sitt ansvar och betala ut full ersättning för sargade och rivna får, säger Claudia Dillman.

Claudia Dillman säger att manifestationen också handlar om att man ska följa de lagar som finns och de politiska beslut som tagits, bland annat att inte försvåra för lantbrukare och de som arbetar med att öka den svenska livsmedelsproduktionen. Hon säger att det också handlar om en näring som en hel del yngre har sökt sig till.

Många verksamma yngre

– Vi som arbetar inom lantbruket blir allt äldre, men just fårnäringen är det en del yngre som säker sig till eftersom det ofta inte är lika kostsamt som det övriga lantbruket. Men om myndigheterna fortsätter att försvåra för oss och det blir för dyrt att vara verksam inom fårnäringen kommer folk att dra sig ur. Det går på tvärs mot det politiska beslutet att Sveriges livsmedelsproduktion ska öka.

Detta är inte heller en fråga som enbart berör de som arbetar med får, menar Claudia Dillman.

– Det här berör alla som vill ha öppna landskap och biologisk mångfald. Betande djur är en förutsättning för att vi ska ha ängar och öppna landskap. Utan det får vi en biologisk enfald, säger Claudia Dillman.

LÄS OCKSÅ: Fårägare planerar vargdemonstration

LÄS OCKSÅ: "Många lägger ner på grund av vargangreppen"